Zheng Bijian meets with former U. S. President H.E. George H.W. Bush.
2023-12-21
Source:CIIDS

img_96013c596ab2894d6777945401d5600b5d58.jpeg